Intresserad av att bli ackrediterad kurshållare för ISTQB-kurser?

Vad får en ISTQB-ackrediterad kurshållare?

 • Listas på ISTQBs hemsida, List of Training Providers
 • Får använda loggan som visar att man är en ISTQB-ackrediterad kurshållare
 • Kan ge ständigt växande utvecklingsmöjligheter för sina kunder inom testområdet genom att erbjuda aktuell testkunskap. 
 • Får en oberoende bedömning av lärarnas professionalism
 • Får oberoende granskning av kvalitet och täckning av sitt utbildningsmaterial
 • Får möjlighet att delta i tidiga granskningar av ISTQB Syllabi och i andra aktiviteter organiserade av ISTQB och SSTB

Intresserad av att bli ackrediterad kurshållare för ISTQB-kurser?

Skicka ett mail till info@sstb.se, beskriv ditt företags verksamhet samt vilken kurs ni vill bli ansöka om ackreditering för så kontaktar vi er för vidare samarbete.

SSTBs riktlinjer för ackreditering följer de kvalitetskrav och direktiv som utfärdats av ISTQB. Ackreditering kan erhållas på Foundation Level eller någon av de tre modulerna på Advanced Level både på svenska och engelska.

Följande är grundläggande krav som måste vara uppfyllda för att kunna ansöka om ackreditering:

 • företaget är solitt och resursmässigt kompetent för att klara kurshantering för ISTQB-kurser
 • ni har kursmaterial inklusive övningar som täcker syllabus/kursplan, både innehållsmässigt och tidsmässigt. Kursen ska täcka mer än enbart kursplanens text, den ska även utveckla och exemplifiera det som står i kursplanen
 • ni kan redovisa spårbarhet mellan samtliga inlärningsmål i kursplanen och ert material
 • ni har lärare (gärna fler än en) som är certifierade på den nivå i ISTQB ni ansöker för och som är kunniga inom test, och därmer kan utveckla varje område mer än vad kursplanen säger
 • era lärare har pedagogisk erfarenhet
 • ni har planer på att genomföra kurser och möjlighet därtill, både avseende lokal- och tidsmässigt
För utförligare regler, ansökningsformulär och kostnad för ackrediteringen kontakta SSTB.