Certifierad testare, ISTQB – Advanced Level Test Manager

ISTQB Advanced Level Test Manager kan ta din karriär till en högre nivå eftersom:

- Den visar att du har ett starkt engagemang i testyrket, egen utveckling och ledarskap.
- Den visar att du har kompetens i avancerad programvarutestning och är beredd att leda andra.
- Den bevisar att du har en vilja att komma vidare i din karriär och din organisation som ledare eller chef.

 
En certifierad ISTQB-testare för Advanced Level Test Manager kan:

- Hantera ett testprojekt genom att implementera uppdraget, målen och testprocesserna som fastställts för testorganisationen.
- Organisera och leda aktiviteter för riskidentifiering och riskanalys och använda resultaten för testuppskattning, planering, övervakning och kontroll.
- Skapa och implementera testplaner som överensstämmer med organisationens policyer och teststrategier.
- Kontinuerligt övervaka och kontrollera testaktiviteterna för att uppnå projektmålen.- 
- Bedöma och rapportera relevant och aktuell teststatus till projektets intressenter.
- Identifiera kompetens- och resursluckor i sitt testteam och delta i att hitta lämpliga resurser.
- Identifiera och planera nödvändig kompetensutveckling inom sitt testteam.
- Föreslå ett business case för testaktiviteter som beskriver de förväntade kostnaderna och fördelarna.
- Säkerställa korrekt kommunikation inom testteamet och med andra projektintressenter.
- Delta i och leda testprocessförbättringsinitiativ


Förutsättningar för att genomföra examen
Du är certifierad på ISTQB Foundation Level, CTFL, eller motsvarande
Det är också en fördel om du arbetat i en testledarroll någon tid för att få en baskunskap om området.
 
Förberedelse för examineringen
Beroende på din bakgrund och vilja kan du anmäla dig till en ISTQB/SSTB-ackrediterad kurs eller studera själv. T.ex. läsa en bok (se rekommendationer om böcker under Dokument på SSTBs hemsida).
Du kan också läsa på:

- Syllabus/Kursplan
- Glossary/Ordlista
- Övningstentor. Använd dessa  som du skulle göra vid en ˋskarp´ examen, dvs utan hjälpmedel och kolla svaren först när du är klar med alla frågorna
Dessa finns under Dokument på SSTBs hemsida

 
Examineringsspråk SSTB-examinering
Svenska och engelska.
 
Examineringslängd
3 timmar (180 min). Om examineringsspråket inte är ditt modersmål (eller ditt vardagliga språk) får du 25% (15 min) extra.
Vid speciella fall, t.ex. dyslexi, kan du få extra tid mot uppvisande av läkarintyg.
 
Frågetyp
Flervalsfrågor. Välj 1 av 4 alternativ, eller 2 av 5 alternativ.
 
Kognitiva nivåer i examen
K2-K4
 
Antal frågor i en examen
K2: 33
K3: 16
K4: 16
Totalt: 65
 
Poängberäkning
Rätt besvarad K2-fråga ger 1 poäng.
Rätt besvarad K3-fråga ger 2 poäng.
Rätt besvarad K4-fråga ger 3 poäng.
Inget minuspoäng vid felaktigt svar.
Maxpoäng: 115.
För godkänd examen: 75 poäng (65% av 115) eller mer.