Certifierad testare, ISTQB - Specialist Test Automation Engineer

En ISTQB-examinering för Test Automation Engineer (CT-TAE) riktar sig till personer som vill bygga vidare på de kunskaper och färdigheter från Foundation Level och vidareutveckla dessa mot testautomatisering. En testautomatiseringsingenjör har en bred kunskap om testning i allmänhet och en djupgående förståelse för testautomatisering.
 
Testautomatiseringsingenjörer har tillräckliga kunskaper om både teori och praktik för att kunna påverka den riktning som en organisation tar när de designar, utvecklar och underhåller testautomatiseringslösningar.
En ISTQB CT-TAE-certifiering visar att du har den kunskapen. Att kunna testa effektivt och optimalt är testautomatiseringsfärdigheter något som en arbetsgivare vill ha. Certifieringen har lärt dig principerna för testautomatiseringsteknik oavsett vilket testautomatiseringsverktyg du använder, eller om det är ett verktyg med öppen källkod som Selenium eller en av de kraftfulla kommersiella produkterna, vilket gör det perfekt för dig och hela ditt team.
 
En certifierad ISTQB-testare för Test Automation Engineer kan:

  • Bidra till utvecklingen av en plan för att integrera automatiserad testning i testprocessen.
  • Utvärdera verktyg och tekniker för automatisering som bäst passar varje projekt och organisation.
  • Skapa ett arbetssätt och en metodik för att bygga en testautomatiseringarkitektur (TAA).
  • Designa och utveckla (nya eller modifierade) testautomatiseringslösningar som möter verksamhetens behov.
  • Möjliggöra övergången av testning från ett manuellt till ett automatiserat arbetssätt .
  • Skapa automatisk testrapportering och insamling av mätvärden.
  • Hantera och optimera testtillgångar för att underlätta underhåll avseende utveckling av (test)system.

 
Förutsättningar för att genomföra examen
Du är certifierad på ISTQB Foundation Level, CTFL, eller motsvarande
Det är också en fördel om du arbetat med testautomatisering någon tid för att få en baskunskap om området.
 
Förberedelse för examineringen
Beroende på din bakgrund och vilja kan du anmäla dig till en ISTQB/SSTB-ackrediterad kurs eller studera själv. T.ex. läsa en bok (se rekommendationer om böcker under Dokument på SSTBs hemsida).
Du kan också läsa på:
- Syllabus/Kursplan
- Glossary/Ordlista
- Övningstentor. Använd dessa på ett sätt som du skulle göra vid en ˋskarp´ examen, dvs utan hjälpmedel och kolla svaren först när du är klar med alla
   frågorna
Dessa finns under Dokument på SSTBs hemsida
 
Examineringsspråk SSTB-examinering
Engelska.
 
Examineringslängd
1:30 (90 min). Om examineringsspråket inte är ditt modersmål (eller ditt vardagliga språk) får du 25% (23 min) extra. Meddela detta vid anmälan.
Vid speciella fall, t.ex. dyslexi, kan du få extra tid mot uppvisande av läkarintyg.
 
Frågetyp
Flervalsfrågor. Välj 1 av 4 alternativ, eller 2 av 5 alternativ.
 
Kognitiva nivåer i examen
K2-K4
 
Antal frågor i en examen
K2: 17
K3: 11
K4: 12
Totalt: 40
 
Poängberäkning
Rätt besvarad K2-fråga ger 1 poäng.
Rätt besvarad K3-fråga ger 2 poäng.
Rätt besvarad K4-fråga ger 3 poäng.
Inget minuspoäng vid felaktigt svar.
Maxpoäng: 75.
För godkänd examen: 49 poäng (65% av 75) eller mer.