Kognitiva nivåer i ISTQB-examensfrågor
Nivåerna i ISTQB-examensfrågorna är följande:
K1 Kom ihåg: Du ska komma ihåg eller känna igen en term eller ett begrepp.
K2 Förstå: Du ska välja en förklaring till ett påstående relaterat till frågeämnet.
K3 Tillämpa: Du ska välja den korrekta tillämpningen av ett koncept eller en teknik och tillämpa det i ett givet sammanhang.
K4 Analysera: Du kan separera information relaterad till en procedur eller teknik i dess beståndsdelar för bättre förståelse och kan skilja mellan fakta och        slutsatser.
K5 Utvärdera: Du kan göra bedömningar baserat på kriterier och standarder. Du upptäcker inkonsekvenser eller felaktigheter inom en process eller
      produkt, avgör om en process eller produkt har intern konsistens och upptäcker effektiviteten av en procedur när den implementeras.
K6 Skapa: Du sätter ihop element för att bilda en sammanhängande eller funktionell helhet. En typisk applikation är att omorganisera element till ett nytt
      mönster eller struktur, utforma en procedur för att utföra en uppgift eller uppfinna en produkt.
 
K1 – K3 används på Foundation Level.
K1 – K4 kan användas på Advanced Level och för Specialist.
K2 – K6 används på Expert Level
 
Du kan hitta dessa K-nivåer listade i ISTQB-syllabus/kursplan för varje kapitel. Där ser du förväntningarna på det avsnittet. Ett exempel i kursplanen för ISTQB Foundation Level:
1.1 Vad är testning?
FL-1.1.1 (K1) Identifiera typiska mål för testning
FL-1.1.2 (K2) Skilja på testning och debugging