Detta är ett test för att se om du kan läsa frågeformulär vid SSTB online-examineringar.
Är speciellt användbart om du använder ditt företags dator och/eller nätvek.
OBS,. Detta är ingen garanti att allt annat hos din dator eller nätverk inte kan blockera examineringen.

This is a test to check if you can read questionnaires at SSTB online exams.
Is especially useful if you use your company's computer and/or network.
Please observe. This is not a guarantee that everything else on your computer or network will not block examination.


Kopiera nedanstående länk till din webbläsare. Får du då upp ett frågeformulär (SSTB övningstenta) är detta ok. Stäng fliken i webbläsaren
Copy the link below to a web browser. If you can see a questionairre (SSTB Sample Exam) it is ok. Close the folder in the web browser

https://www.dropbox.com/s/cmzkjnh7cvt4eky/999%20Questionnaire%20EN%20.pdf?dl=0