Anmälan och betalning, hur går det till?

Du kan gå en ISTQB-ackrediterad kurs och examinera digi samband med denna. Klarar du din examinering blir du certifierad. Har du gått en ISTQB-kurs tidigare eller inte vill gå kurs kan du välja att enbart examinera dig. Du behöver då kontakta arrangören i god tid, minst två veckor innan examineringen. examinering arrangeras normalt av kurshållaren men den kan vid vissa tillfällen ockå ordnas av SSTB. Oavsett vem som arrangerar examineringen så är det SSTB som genomför den och utfärdar certifikat.

Generellt

ISTQB- ackrediterade kurser  genomförs i olika delar av Sverige.  I Kalendern ser du aktuellt utbud.
För att göra en tenta för alla moduler utom Foundation Level Core måste du vara certifierad på Foundation Level Core. Certifkat visas upp för tentavakten innan tentan börjar.
 

Språk

Kursplaner finns på svenska eller engelska. Se under Dokument > Syllabus/Kursplan för vilka som finns på svenska
Undervisningen sker däremot oftast på svenska. Den efterföljande examineringen kan oftast genomföras på båda språken (se detaljer här). SSTB rekommenderar att du väljer samma språk i examineringen som i kursens terminologi.
Ditt språkval för tentan uppger du vid anmälan.
 

Anmälan till kurs

Anmälan till kurs sker direkt till kurshållaren eller dennes administratör. Om du sedan vill examinera dig så kom ihåg att du måste vara certifierad på Foundation Level Grund för att få examinera dig för Agile Tester, Model-based Tester och på Advanced Level.
Via länken i examineringskalenderns sista kolumn kan du kontakta administratören för anmälan.
 

Anmälan till examinering

Om du går kurs innan examineringen får du information från kurshållaren. Går du inte kurs kan du anmäla dig till den som arrangerar kursen, se högra kolumnen i examineringskalendern.


Betalning

Du betalar för kurs och examineringen till kurshållaren. Var och en har sina egna rutiner som du får information om vid anmälan.

Om SSTB arrangerar examineringen (SSTB Öppna tentor) betalar du till SSTB via Payson. Betalningen görs via denna hemsida i samband med anmälan. Kreditkort och internetbetalning accepteras. Du kan också betala mot faktura (pdf via email), dock ej e-faktura.
Om det är för få anmälda kan det hända att tentan ställs in.

Personuppgifter
Vi hanterar personuppgifter enligt GDPR.
 

Examinering

För att få examinera dig måste du visa upp legitimation för tentavakten. För Agile Tester, Model-based Tester och Advanced Level måste du också visa upp certifikat från Foundation Level.
 

Läs mer om examineringarna i efterföljande flikar 

Läs mer om regler och deltagande i examineringen här