Anmälan och betalning, hur går det till?

Du kan anmäla dig till en SSTB/ISTQB-examinering enligt följande

 • I samband med att du anmäler dig till en kurs hos en av SSTB ISTQB-ackrediterad kurshållare och betalar för både kurs och examinering (se ”Kalender” för annonserade kurser)
  • Kurs i klassrum.
   Kurshållaren ser då till att du blir anmäld till klassrums-examineringen vilken normalt sker på sista kursdagen.
  • Onlinekurs eller e-learning.
   Du kan betala för både kurs och examinering samtidigt och kommer då att få en voucher som du kan använda vid valfritt tillfälle i SSTBs kalender för online-examineringar.
 • Din skola eller företag (eller liknande) gör en gruppanmälan.
  Det kan vara i klassrum eller online.
  Kontakta SSTB för ett sådant arrangemang.
 • Du anmäler dig själv till SSTB för datum enligt kalendern
  Det kan vara i klassrum eller online.
  Se SSTBs hemsida ”Öppna SSTB-tentor” eller via ”Kalender”
  Du gör din betalning där online via vår samarbetspartner Payson
För avgifter för kurs plus examinering, hör med kurshållaren
För avgifter för enbart examinering, se Öppna SSTB-tentor
 
Klassrumskurs:  Kursen hålls i klassrum med närvarande lärare
Onlinekurs: Kursen genomförs online ”live” med samtliga deltagare uppkopplade tillsammans med läraren
E-learning: Kursen laddas ner och genomförs av eleven med möjlighet att kontakta lärare
Klassrumsexaminering: Examineringen genomförs på papper i klassr um med närvarande tentavakt
Online-examinering:   Examineringen genomförs digitalt på distans där examensdeltagaren befinner sig på annan plats än tentavakten. Deltagaren använder sin laptop eller desktop för att läsa och svara på tentafrågorna och tentavakten instrueraroch övervakar via deltagarens skärm och webbkamera. För detaljer se Regler online-examineringar


Examineringsspråk
Alla de examineringar som SSTB erbjuder kan genomföras på engelska och många av dem också på svenska, se Kalender.
Om du har gått en kurs rekommenderar du att göra examineringen på samma språk som kursens terminologi.
Det språk du väljer för examineringen uppger du vid anmälan.
 
Anmälan till kurs
I Kalendern ser du aktuellt utbud.
Anmälan till kurs sker direkt till kurshållaren eller dennes administratör. Om du också vill examinera dig så meddela detta vid anmälan..
 
Anmälan till examinering
Om du går kurs innan examineringen får du information från kurshållaren. Om du inte går kurs, se högra kolumnen i examineringskalendern.

Betalning
Du betalar för kurs och examineringen till kurshållaren. Varje kurshållare har sina egna rutiner som du får information om vid anmälan.
Om SSTB arrangerar examineringen (SSTB Öppna tentor) betalar du till SSTB via Payson. Betalningen görs via denna hemsida i samband med anmälan. Kreditkort och internetbetalning accepteras. Du kan också betala mot faktura (pdf via email), dock ej e-faktura.

Personuppgifter
Vi hanterar personuppgifter enligt GDPR. Se Start > Om SSTB.