Litteratur för självstudier

Vill du av olika skäl inte delta i en kurs anordnad av ISTQB ackrediterade kurshållare kan du studera själv, t.ex. genom att läsa kursplanen (syllabus) eller böcker som är kopplade till syllabus.
Nedan finns böcker som kan användas som självstudie eller för att öka sina kunskaper inom ISTQBs verksamhetsområde

OBS. SSTB tar inte ansvar för att innehållet i materialet är korrekt. SSTB ger heller inte rekommendationer vad som är bra utan listar de böcker som vi ser finns på marknaden och är inriktade mot ISTQB-kurser och certifieringar. Det kan finnas fler
NOTE. SSTB does not take responsibility for the correctness of the content of the material. Nor does the SSTB make recommendations on what is good, but lists the books that we see on the market and are aimed at ISTQB courses and certifications. There may be more

Ser du någon bok som saknas och borde höra hemma här så skicka ett mail till info@sstb.se

Foundation Level

Foundation Level Certified Tester

CTFL 4.0
 • ISTQB® Certified Tester Foundation Level: A Self-Study Guide Syllabus v4.0
  Lucjan Stapp , Adam Roman , Michaël Pilaeten
 • Software Testing - An ISTQB-BCS Certified Tester Foundation Level guide (CTFL v 4.0) - Fifth edition
  Geoff Thompson, Peter Morgan , et al.
Nedanstående böcker kan sakna information som gäller för CTFL 4.0 men är ändå mycket värdefulla
The books below can miss info about CTFL 4.0, but are still very valuable
 • Foundations of Software Testing ISTQB Certification, 4th edition (FL 2018)
  Rex Black, Erik Van Veenendaal, Dorothy Graham
 • Software Testing - An ISTQB-BCS Certified Tester Foundation Guide - 4th edition (FL 2018)
  Brian Hambling, Angelina Samaroo, Peter Morgan, Geoff Thompson, Peter Williams

Agile Tester

 • Agile Testing Foundations
  Rex Black

Specialist

Model-Based Tester

 • Model-Based Testing Essentials - Guide to the Istqb Certified Model-Based Tester - Foundation Level
  Anne Kramer, Bruno Legeard

Performance Testing

 • Performance Testing - An ISTQB Certified Tester Foundation Level Specialist Certification Review
  Keith Yorkston

Advanced Level

Test Manager

 • Advanced Software Testing - Vol. 2, 2nd Edition: Guide to the Istqb Advanced Certification as an Advanced Test Manager
  Rex Black

Test Analyst

 • Software Testing Advanced Test Analyst Complete Guide for ISTQB Exam. V3.1 Catherine Newbould

Technical Test Analyst

 • The Software Test Engineer's Handbook: A Study Guide for the ISTQB Test Analyst and Technical Test Analyst Advanced Level Certificates 2012.
  Graham Bath, Judy McKay
 • Advanced Software Testing - Vol. 3, 2nd Edition: Guide to the Istqb Advanced Certification as an Advanced Technical Test Analyst
  Rex Black, Jamie L. Mitchell

Expert Level

Improving the Testing Process

Improving the Test Process: Implementing Improvement and Change - A Study Guide for the ISTQB Expert Level Module
Graham Bath, Erik Van Veenendaal

Test Manager

The Expert Test Manager: Guide to the Istqb Expert Level Certification
Rex Black, Debra Friedenberg