Vilken CTFL? CTFL 2018 eller CTFL 4.0?

Which CTFL? CTFL 2018 or CTFL 4.0?

Vår rekommendation är att om du planerar ta din examen inom de närmaste veckorna (maj-juni 2023), så ska du välja CTFL 2018.
Detta för att
- Det finns ännu (maj 2023) ingen ackrediterad kurshållare för CTFL 4.0, men det finns erfarna ackrediterade kurshållare för CTFL 2018
- Om du har påbörjat dina förberedelser för CTFL 2018 så ska du också göra din examen för CTFL 2018
Annars kan du välja CTFL 4.0
Båda examen är giltiga på samma sätt. Ett ISTQB-certifikat är livslångt

Our recommendation is that if you plan to take your exam in the next few weeks (May-June 2023), you should choose CTFL 2018.
This is because
- There is no accredited training provider for CTFL 4.0 yet (May 2023), but there are experienced accredited training providers for CTFL 2018.
- If you have started your preparations for CTFL 2018, you should also take your exam for CTFL 2018.
Otherwise, you can choose CTFL 4.0
Both exams are valid in the same way. An ISTQB certificate is lifelong.