Studentrabatt, Student discount

Vi ger 50% rabatt om man:
- studerar just nu mest av din tid. Har t.ex. har CSN-kort
- studerar inom IT-området
- inte har annan inkomst än för studierna
- betalar för examen själv, dvs. sponsras inte av din skola eller företag
Om du uppfyller dessa vilkor, kontakta SSTB för en rabattkod
Koden gäller 3 månader.

We give a 50% discount if you:
- are studying currently most of yor time, have e.g. a CSN card
- study in the IT field
- have no other income than for the studies
- pays for the exam by yourself self, i.e. not sponsored by your school or company
If you meet these conditions, contact SSTB for a discount code
The code is valid for 3 months