Anmälan ISTQB-examinering i klassrum (onsite)

Application for ISTQB onsite exam

Examen anordnad av SSTB - Exam organized by SSTB

This form is used for application in both Swedish and English.

Nedanstående formulär används för anmälan till följande ISTQB-examineringar arrangerade och genomförda av SSTB


Foundation                                       Specialist                                                                Advanced
CTFL 2018 Sv                                   CT-MBT Model-based Tester  V1.1 En                    CTAL-TA Test Analyst  Sv, En
CTFL 4.0 Sv, En                                CT-UT Usability Testing  En                                     CTAL-TTA Technical Test Analyst  En
CTFL-AT Agile Tester Sv, En            CT-PT Performance Testing  Sv, En                         CTAL-TM Test Manager Sv, En
                                                          CT-AuT Automotive Software Tester  En
                                                          CT-TAE Test Automation Engineer  En
                                                          CT-AcT Acceptance Testing Sv, En
                                                          CT-AI  AI Testing

Observera att för examinering på andra moduler än Foundation Level, CTFL krävs att man är certifierad på Foundation Level. En kopia på certifikatet ska  i så fall bifogas i ansökan nedan, så var förberedd på detta.
SSTB Öppna tentor ges idag i Kista, Göteborg, Lund. Anmälan görs nedan. 
SSTB förbehåller sig rätten att ställa in examineringen vid för få deltagare. Återbetalning sker då av redan inbetald avgift.
Har vi inte tillräckligt med anmälningar 2 veckor före examineringsdatum kan vi ställa in examineringen.
Är ni en grupp som vill anmäla fler samtidigt, ta gärna kontakt med SSTB, info@sstb.se

OBS. Dessa tentor är öppna och inte kopplade till kurser. För andra öppna examineringar eller examineringar kopplade till kurser se Kalender
Läs mer om Registrering, anmälan, betalning - hur går det till?

If we don't have enough applications two weeks prior to the exam, SSTB will cancel the exam. Full refund will then be made.
Please observe that Foundation Level certificate (CTFL)  is required to participate in other exam than Foundation Level, CTFL.  If so., a copy must be included in the application below, so have it ready.
SSTB open exams are today given in Kista, Göteborg, Lund. Application will be done below. 
SSTB reserves the right to cancel an exam in case of too few applicants.The fee will in that case be repaid.

Avgiften är
För Foundation Level (CTFL): 2800:- plus moms (Totalt 3500:-)
För Specialist (CT): 2800:- plus moms (Totalt 3500:-)
För Advanced Level (CTAL): 3200: plus moms (Totalt 4000:-)
Betalning görs med kreditkort, internetbank eller faktura (Payson checkout, Bank-ID kan krävas) i förväg. Tentavakten kan inte ta emot betalnig.
Betalar du med kreditkort var beredd på verifiera med Verified by Visa eller Master Card Secure Code, alternativ Bank-ID eller bank-dosa
Här kan du se våra försäljningsvillkor

Ombokning och avbokning:
Två veckor, eller mer, före examen
      - Ombokning möjlig (dock max två tillfällen)
      - Avbokning kan göras och hela anmälningskostnaden återbetalas
Mindre än två veckor före examen
      - Ombokning inte möjlig
      - Avbokning kan göras och anmälningsavgift minus 600 kr återbetalas

English
The fee is 2800:- plus moms (VAT) (Total 3500:-). for Foundation Level and Specialist
The fee is 3200:- plus moms (VAT) (Total 4000:-). for Advanced Level
You have to pay in advance with credit card, internet bank or invoice (Payson checkout, Bank-ID can be requested). The proctor has no possibility to receive payment

Re-booking and cancellation:
Two weeks or more before before exam
      - Re-booking possible (however, max two occasions )
      - Cancellation possible and all payments will be refunded
Less than two weeks before the exam
      - Re-booking not possible
      - Cancellation possible and your payment, except 600 kr, will be refunded

 

ANMÄLAN / APPLICATION

 • I have read the rules for ISTQB/SSTB onsite exams
 • I am aware of the rules for cancellation and re-booking as above
 • Examensspråket och mitt modersmål (eller första språk) är inte samma.
  Då kan du be om 25% extra tid.
  The exam language and my native language are not the same.
  Then, you can ask for 25% extra time.
 • Uppge ditt certifikatnummer på ISTQB FL och bifoga en kopia av certifikatet
  If you apply for other than CTFL Foundation Level, please provide you certificate-ID on ISTQB-FL and a copy of your certificate
 • Certificate ID Foundation Level
 • (max 50 MB)


 • Det är också det namn som kommer att stå på certifikatet.
  Your name. This will also be on your certificate
 • Det är email-adressen ovan som används vid utskick av resultat
  The e-mail address above is used for mailing the result
 • Kontrollera att den är rätt
  Det är dit ditt resultat kommer att skickas.
  Please double-check
  This is where your result will be sent.
 • ISTQB successful cadidate register
  Jag medger personligen att mitt eventuella certifikatnummer visas i registret. Jag är också medveten om villkoren för detta (se ovan)
  By signing Yes I personally agree that my cerfificate data will be shown in SCR (see above for the conditions)
 • Vid behov, välj fler
  Choose more than one if needed
 • If ISTQB accredited course above, which ISTQB accredited company held the course?
 • If ISTQB accredited course above, which type of course?
 • Betalning sker med kreditkort, internetbank eller faktura.
  You will now proceed to payment. This will be made by credit card, internet bank or invoice.