Anmälan ISTQB-examinering i klassrum (onsite)

Application for ISTQB onsite exam

Examen anordnad av SSTB - Exam organized by SSTB

This form is used for application in both Swedish and English.

Nedanstående formulär används för anmälan till följande ISTQB-examineringar arrangerade och genomförda av SSTB

Foundation Level Specialist Advanced Level
CTFL 2018 svenska, engelska CT-MBT, Model-Based Tester, engelska CTAL-TM, Test Manager svenska, engelska
CTFL-AT, Agile Tester, svenska, engelska CT-UT, Usability Testing, engelska CTAL-TA, Test Analyst, engelska
CT-PT, Performance Testing, svenska, engelska CTAL-TTA, Technical Test Analyst, engelska
CT-AuT, Automotive Software Tester, engelska
CT-TAE, Test Automation Engineer, engelska


Observera att för examinering på andra moduler än Foundation Level, CTFL krävs att man är certifierad på Foundation Level. En kopia på certifikatet ska  i så fall bifogas i ansökan nedan, så var förberedd på detta.
SSTB Öppna tentor ges idag i Kista, Göteborg, Lund. Anmälan görs nedan. 
SSTB förbehåller sig rätten att ställa in examineringen vid för få deltagare. Återbetalning sker då av redan inbetald avgift.
Är ni en grupp som vill anmäla fler samtidigt, ta gärna kontakt med SSTB, info@sstb.se

OBS. Dessa tentor är öppna och inte kopplade till kurser. För andra öppna examineringar eller examineringar kopplade till kurser se Kalender
Läs mer om Registrering, anmälan, betalning - hur går det till?

Please observe that Foundation Level certificate (CTFL)  is required to participate in other exam than Foundation Level, CTFL.  If so., a copy must be included in the application below, so have it ready.
SSTB open exams are today given in Kista, Göteborg, Lund. Application will be done below. 
SSTB reserves the right to cancel an exam in case of too few applicants.The fee will in that case be repaid.

Avgiften är
För Foundation Level (CTFL): 2800:- plus moms (Totalt 3500:-)
För Specialist (CT): 2800:- plus moms (Totalt 3500:-)
För Advanced Level (CTAL): 3000: plus moms (Totalt 3750:-)
Betalning görs med kreditkort, internetbank eller faktura (Payson checkout) i förväg. Tentavakten kan inte ta emot betalnig.
Betalar du med kreditkort var beredd på verifiera med Verified by Visa eller Master Card Secure Code, alternativ Bank-ID eller bank-dosa
Här kan du se våra försäljningsvillkor

Ombokning och avbokning:
Två veckor eller tidigare före examen
      - Ombokning möjlig (dock max två tillfällen)
      - Avbokning kan göras och hela anmälningskostnaden återbetalas
Upp till två veckor före examen
      - Ombokning inte möjlig
      - Avbokning kan göras och anmälningsavgift minus 600 kr återbetalas

The fee is 2800:- plus moms (VAT) (Total 3500:-). for Foundation Level and Specialist
The fee is 3000:- plus moms (VAT) (Total 37500:-). for Advanced Level
You have to pay in advance with credit card, internet bank or invoice (Payson checkout). The proctorhas no possibilities to receive payment

If you cancel your application two weeks or more before the exam, the whole fee will be repaid. If you cancel two weeks or less before the exam the fee will be refunded, except 600:-.
Re-scheduling your application two weeks or more before the exam can be done without any cost. You cannot re-schedule less than two weeks before the exam, only cancel. Re-scheduling can be done only twice.

ANMÄLAN / APPLICATION

 • I have read the rules for ISTQB/SSTB onsite exams
 • I am aware of the rules for cancellation and re-booking as above
 • Examensspråket och mitt modersmål (eller första språk) är inte samma.
  Du är då berättigad till 25% extra tid.
  The exam language and my native language are not the same.
  You are then entitled to 25% extra time.
 • Om anmälan inte gäller Foundation Level, CTFL 2018
  If application is not for Foundation Level, CTFL 2018
 • Om anmälan inte gäller inte Foundation Level (CTFL 2018)
  Please provide a copy of your certificate for Foundation Level, if the application is not for Foundation Level CTFL 2018)
  (max 50 MB)
 • Betalning sker med kreditkort, internetbank eller faktura.
  You will now proceed to payment. This will be made by credit card, internet bank or invoice.