Intresseanmälan ISTQB Expert Level Improving the Test Process

SSTB undersöker möjligheterna att arrangera kurs och examination för ISTQB Expert Level, Improving the Test Process (ITP).
Improving the Test process består av två kurser (och certifiering):

  • Assessing test processes (5 dagar)
  • Implementing test process improvement (4 dagar)

För båda delarna genomföra en tentamen och certifiering. Man kan certifiera sig på en av dessa oberoende av den andra. Certifierar man sig för båda har man två certifikat för ITP. Man får inget extra certifikat för detta utan kan bara nämna att man har ”Full ITP certificate”. Det som krävs för att certifiera sig är att man har certifikat på ISTQB Advanced Level, Test Manager. SSTB rekommenderar också 5 års erfarenhet inom testning i praktiken plus gärna någon erfarenhet inom området testförbättringar.

Om intresse finns kommer vi att anordna kurs för dessa två i samarbete med T-systems från Tyskland. Läraren kommer att tala engelska och kursmaterialet kommer att vara på engelska. Kurserna har fått bra återkoppling från tidigare deltagare, se några kommentarer här.

Efter kurserna kan vi anordna en tentamen. För att kunna delta på tentamen krävs att du sedan tidigare är certifierad på ISTQB Advanced Level Test Manager plus de rekommenderade erfarenheterna enligt ovan.

En beskrivning av kurserna finns på

  • SSTB:s hemsida under Kursplaner/Syllabus (Overview och Syllabus)
  • Två flygblad från kurshållaren. Flyer 1. Flyer 2

Det finns även en bok skriven i ämnet av Graham Bath, Improving the Testing Process, hos de flesta webbokhandlar. Se SSTBs hemsida under Dokument / Litteratur för självstudier.

Kurserna täcks av kapitel i Syllabus och bok på följande sätt

  • Assessing test process. Kap 2-5 och 6.2-6.3
  • Implementing test process improvement. Kap 6.1, 6.4-6.6, 7-10
Detta framgår också av Overview.


Totala kostnaderna för kurs beräknas bli

  • 32000:- (plus moms)  för Assessing test process
  • 28000:- (plus moms)  för Implementing test process improvement

Skulle många anmäla sig kan priset bli lägre
Kostnad för tentamen tillkommer.

Tentamen för var och en av de två områdena består av två delar, en del med flervalsfrågor (45 minuter) samt en del med essä-frågor (90 minuter). Tidstillägg tillkommer med 25% för de som inte har engelska som modersmål. Fördelningen mellan delarna kan ändras något.

Om du är intresserad av kurs och/eller tenta kan du fylla i formuläret senast 2016-01-31

Till formuläret