Examineringskalender Foundation Level

Examination dates Foundation Level

  • Foundation Level, Core (FL 2011, FL 2018)
  • Foundation Level, Agile Tester (AT)
  • Foundation Level, Model-Based Tester (MBT)
- Nedanstående examenstillfällen genomförs av SSTB men är oftast administrerade av ISTQB-ackrediterade kurshållare eller deras administratörer
- För anmälan och prisuppgifter för examen, se kolumnen Anmälan
- Vill du enbart genomföra examen utan kurs är det fullt möjligt. Meddela detta vid anmälan.
- Samtliga examineringstillfällen genomförs på svenska och engelska. (Model-Based Tester enbart på engelska) Meddela vilket språk du önskar vid anmälan
Notera att för att få examinera sig för Agile Tester eller Model-Based Tester måste man ha giltigt certifikat på Foundation Level Core. Detta ska visas upp för tentavakten
innan examen 5)

 

English:

- All exams below are conducted by SSTB, but often administrated by ISTQB-accredited training providers or their administrators
- For information about fees and to apply for a course or exam, please see the column Application
- It is possible to take the exam without a course. Please tell that when you apply and also inform about the langauage in exam  when you apply
Please note that participating in exam for Agile Tester or Model-Based Tester requires valid certificate on Foundation Level Core. The certificate must be shown to the proctor before the exam
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
 

ORT
PLACE

*) SSTB Öppna tentor
Open exams
DATUM / DATE KURS / COURSE EXAMEN / EXAM 1)
ANMÄLAN
APPLICATION

Kursstart   

Course start

Examen   
Exam
Kurs1)
Course

Språk

kursmaterial

Language Course material

ISTQB-ackrediterad
kurshållare

ISTQB accredited
Training provider
FL20112), FL2018 2)
AT 2) 5) 6)

MBT 3) 5) 6)
Göteborg 2019-01-07 2019-01-09 FL2018 English Alten FL2011/2018, AT, MBT Alten
Stockholm 2019-01-21 2019-01-23 FL Svenska Konsultbolag1 FL2011/2018, AT, MBT Konsultbolag1
Göteborg *) 2019-01-29 FL2011/2018, AT, MBT SSTB
Kista *) 2019-01-30 FL2011/2018, AT, MBT SSTB
Stockholm 2019-01-28 2019-01-30 FL English ViKanVisa FL2011/2018, AT, MBT NFI
Stockholm 2019-02-04 2019-02-05 AT English CAG FL2011/2018, AT, MBT NFI
Stockholm 2019-02-18 2019-02-20 FL Svenska Konsultbolag1 FL2011/2018, AT, MBT Konsultbolag1
Göteborg *) 2019-02-26 FL2011/2018, AT, MBT SSTB
Kista *) 2019-02-27 FL2011/2018, AT, MBT SSTB
Malmö 2019-02-26 2019-02-28 FL Svenska Konsultbolag1 FL2011/2018, AT, MBT Konsultbolag1
Göteborg *) 2019-03-26 FL2011/2018, AT, MBT SSTB
Kista *) 2019-03-27 FL2011/2018, AT, MBT SSTB
Stockholm 2019-03-25 2019-03-27 FL Svenska Konsultbolag1 FL2011/2018, AT, MBT Konsultbolag1
Stockholm 2019-03-25 2019-03-27 FL English ViKanVisa FL2011/2018, AT, MBT NFI
Stockholm 2019-04-16 2019-04-18 FL2018 English Alten FL2018 Alten
Göteborg *) 2019-04-24 FL2011/2018, AT, MBT SSTB
Kista *) 2019-04-24 FL2011/2018, AT, MBT SSTB
Stockholm 2019-05-02 2019-05-03 AT English ViKanVisa AT NFI
Stockholm 2019-05-13 2019-05-15 FL Svenska Konsultbolag1 FL2011/2018, AT, MBT Konsultbolag1
Göteborg *) 2019-05-21 FL2011/2018, AT, MBT SSTB
Kista *) 2019-05-22 FL2011/2018, AT, MBT SSTB
Stockholm 2019-05-22 2019-05-24 FL English ViKanVisa FL2011/2018, AT, MBT NFI
Stockholm 2019-05-27 2019-05-28 AT Svenska Konsultbolag1 FL2011/2018, AT, MBT Konsultbolag1
Göteborg *) 2019-06-25 FL2011/2018, AT, MBT SSTB
Kista *) 2019-06-26 FL2011/2018, AT, MBT SSTB
Stockholm 2019-06-25 2019-06-28 FL Svenska Konsultbolag1 FL2011/2018, AT, MBT Konsultbolag1
Stockholm 2019-09-09 2019-09-11 FL English ViKanVisa FL20117)/2018, AT, MBT NFI
Stockholm 2019-09-23 2019-09-24 AT English ViKanVisa AT NFI

1) Kurs. FL: Foundation Level, Core (FL 2011, FL 2018)    AT: Foundation Level, Agile Tester    MBT: Foundation Level, Model-Based Tester
2) Examen ges på Svenska och Engelska. The exam will be in Swedish and English
3) Examen ges bara på Engelska. The exam will only be in English
4) Undervisning sker på engelska. The course will be teached in English
5) För att genomföra examen för Agile Tester och Model-Based Tester krävs certifikat på Foundation Level Core. Detta ska visas för tentavakten.
   To be able to participate in exam for Agile tester, certificate on Foundation Level i required. This should be presented to the proctor
6) Har du tappat bort ditt certifikat måste du begära ett nytt från den ISTQB-examinatör som utfärdade det efter din examen. Har SSTB utfärdat det kan
    du beställa nytt här. (SSTB har enbart tillgång till certifikat som SSTB har utfärdat).
    Är det så att ISTQB-examinatören inte kan skicka dig ett nytt certifikat inom den närmaste veckan och du behöver det tidigare för tentan kan du
    för tentavakten i stället visa upp ditt certifikatnummer från Foundation Level eller ett bevis på att examinatören har dig registrerad som certiferad på
    Foundation Level  och kommer att skicka certifikat. Du kan då tenta men du får inte ditt certifikat förrän du skickat en kopia på
    ditt FL-certifikat till SSTB, info@sstb.se .
7) För FL 2011, endast svensk examinering. For FL2011, only exam in Swedish
*) Öppna examineringar
    Open exams

Informationen ovan kan ha ändrats av kurshållaren utan att SSTB har kunskap om detta. Kontrollera alltid respektive kurshållares webbplats.

The above information may not be up-to-date in case the training provider has not yet informed SSTB about changes. Always check the webiste of the training provider for the correct dates and times. > Back to English website

> Registrering, anmälan, betalning - hur går det till?

> SSTBs ackrediterade kurshållare