Examineringskalender Foundation Level

Examination dates Foundation Level

  • Foundation Level, Core (CTFL 2018)
  • Foundation Level, Agile Tester (CTFL-AT)
  • Foundation Level, Model-Based Tester (CTFL-MBT)
  • Foundation Level, Usability Testing (CTFL-UT)
- Nedanstående examenstillfällen genomförs av SSTB men är oftast administrerade av ISTQB-ackrediterade kurshållare eller deras administratörer
- För anmälan och prisuppgifter för examen, se kolumnen Anmälan
- Vill du enbart genomföra examen utan kurs är det fullt möjligt. Meddela detta vid anmälan.
- Samtliga examineringstillfällen genomförs på svenska och engelska. (Model-Based Tester enbart på engelska) Meddela vilket språk du önskar vid anmälan
Notera att för att få examinera sig för Agile Tester, Model-Based Tester eller Usability Testing måste man ha giltigt certifikat på Foundation Level Core (CTFL). Detta ska visas upp för tentavakten innan examen 5)
 

English:

- All exams below are conducted by SSTB, but often administrated by ISTQB-accredited training providers or their administrators
- For information about fees and to apply for a course or exam, please see the column Application
- It is possible to take the exam without a course. Please tell that when you apply and also inform about the langauage in exam  when you apply
Please note that participating in exam for Agile Tester, Model-Based Tester or Usability Testing requires valid certificate on Foundation Level Core (CTFL). The certificate must be shown to the proctor before the exam

ORT
PLACE

*) SSTB Öppna tentor
Open exams
DATUM / DATE KURS / COURSE EXAMEN /
EXAM 1)

ANMÄLAN
APPLICATION

Kursstart 

Course start            

Examen   
Exam
Kurs1)
Course

Språk

kursmaterial

Language
Course material

ISTQB-ackrediterad
kurshållare

ISTQB accredited
Training provider
CTFL 2)
AT 2) 5) 6)

MBT 3) 5) 6)

UT 3) 5) 6)
Kista *) 2021-03-03 CTFL, AT, MBT, UT Inställd
Online 2021-03-09 CTFL, AT, MBT, UT Se Online
Göteborg 2021-03-15 2021-03-22 FL2018 Svenska Infotiv CTFL Infotiv
Online 2021-03-23 CTFL, AT, MBT, UT Se Online
Stockholm 2021-03-29 2021-03-31 FL2018 Svenska Konsultbolag1 CTFL, AT, MBT, UT Konsultbolag1
Göteborg *) 2021-04-13 CTFL, AT, MBT, UT SSTB
Kista *) 2021-04-14 CTFL, AT, MBT, UT SSTB
Stockholm 2021-05-03 2021-05-05 FL2018 Svenska Konsultbolag1 CTFL, AT, MBT, UT Konsultbolag1
Stockholm 2021-05-20 2021-05-21 CTFL-AT Svenska Konsultbolag1 CTFL, AT, MBT, UT Konsultbolag1
Stockholm 2021-06-29 2021-07-01 FL2018 Svenska Konsultbolag1 CTFL, AT, MBT, UT Konsultbolag1

1) Kurs. CTFL: Foundation Level, Core. FL 2018    AT: Foundation Level, Agile Tester    MBT: Foundation Level, Model-Based Tester  UT: Foundation Level, Usability Testing
2) Examen ges på Svenska och Engelska. The exam will be in Swedish and English
3) Examen ges bara på Engelska. The exam will only be in English
4) Undervisning sker på engelska. The course will be teached in English
5) För att genomföra examen för Agile Tester, Model-Based Tester och Usability Testing krävs certifikat på Foundation Level Core. Detta ska uppvisas för tentavakten.
To be able to participate in exam for Agile tester, Model-Based Tester and Usability Testing certificate on Foundation Level i required. This should be presented to the proctor
6) Har du tappat bort ditt certifikat måste du begära ett nytt från den ISTQB-examinatör som utfärdade det efter din examen. Har SSTB utfärdat det kan du beställa nytt här. (SSTB har enbart tillgång till certifikat som SSTB har utfärdat).
Är det så att ISTQB-examinatören inte kan skicka dig ett nytt certifikat inom den närmaste veckan och du behöver det tidigare för tentan kan du
    för tentavakten i stället visa upp ditt certifikatnummer från Foundation Level eller ett bevis på att examinatören har dig registrerad som certiferad på
    Foundation Level  och kommer att skicka certifikat. Du kan då tenta men du får inte ditt certifikat förrän du skickat en kopia på
    ditt FL-certifikat till SSTB, info@sstb.se .
7) Online-kurs. Kontakta kurshållare för examinering. 
    Online course, Contact training provider för examination

*) Öppna examineringar
    Open exams

Informationen ovan kan ha ändrats av kurshållaren utan att SSTB har kunskap om detta. Kontrollera alltid respektive kurshållares webbplats.

The above information may not be up-to-date in case the training provider has not yet informed SSTB about changes. Always check the webiste of the training provider for the correct dates and times. > Back to English website

> Registrering, anmälan, betalning - hur går det till?

> SSTBs ackrediterade kurshållare