Examineringskalender Advanced Level

Examination dates Advanced Level


- Du kan genomföra examinering för Test Manager på svenska och engelska. För Test Analyst, Technical Test Analyst och Test Automation Engineer är bara engelska möjligt.
- För att genomföra examen på Advanced Level krävs certifikat på Foundation Level. Detta ska visas för tentavakten.
- Nedanstående examenstillfällen genomförs av SSTB men är oftast administrerade av ISTQB-ackrediterade kurshållare eller deras administratörer
- För anmälan och prisuppgifter för examen, se kolumnen Anmälan
- Vill du enbart genomföra examen utan kurs är det fullt möjligt. Meddela detta vid anmälan.
 

English
- To be able to participate in exam on Advanced Level, certificate on Foundation Level i required. This should be presented to the proctor
- All exams below are conducted by SSTB, but often administrated by ISTQB-accredited training providers or their administrators
- For information about fees and to apply for a course or exam, please see the column Application
- It is possible to take the exam without a course. Please tell that when you apply and also inform about the langauage in exam  when you apply

 

ORT
PLACE

*) SSTB Öppna tentor
Open exams
DATUM / DATE KURS / COURSE EXAMEN / EXAM 1)
ANMÄLAN
APPLICATION

Kursstart   

Course start

Examen   
Exam
Kurs
Course

Språk

kursmaterial

Language Course material

ISTQB-kurshållare
ISTQB Training provider
Modul 4)
Kista*) 2021-03-03 TM, TA, TTA, TAE Inställd
Göteborg*) 2021-04-13 TM, TA, TTA, TAE SSTB
Kista*) 2021-04-13 TM, TA, TTA, TAE SSTB


1) Examinering för TM kan göras på svenska och engelska. Examinering för TA, TTA och TAE kan enbart göras på engelska. Meddela vid anmälan
    vilket språk du vill ha
2) Undervisning sker på engelska. The course will be teached in English
3) Har du tappat bort ditt certifikat måste du begära ett nytt från den ISTQB-examinatör som utfärdade det efter din examen. Har SSTB utfärdat det kan
    du se här. (SSTB har enbart tillgång till certifikat som SSTB har utfärdat).
    Är det så att den ISTQB-examinatör inte kan skicka dig ett nytt certifikat inom den närmaste veckan och du behöver det tidigare för tentan kan du
    för tentavakten i stället visa upp ditt certifikatnummer från Foundation Level eller ett bevis på att examinatören har dig registrerad som certiferad på
    Foundation Level  och kommer att skicka certifikat. Du kan då tenta men du får inte ditt certifikat på Advanced Level förrän du skickat en kopia på
    ditt FL-certifikat till SSTB, info@sstb.se .
4) TM:   Test Manager
     TA:   Test Analyst
     TTA: Technical Test Analyst
     TAE: Test Automation Engineer
*) Öppna examineringar
    Open exams

Du måste vara certifierad på Foundation Level för att delta i alla examineringar på Advanced Level
You must be certified on Foundation Level to be able to participate in all exams on Advanced Level

Informationen ovan kan ha ändrats av kurshållaren utan att SSTB har kunskap om detta. Kontrollera alltid respektive kurshållares webbplats.

English: The above information may not be up-to-date in case the training provider has not yet informed SSTB about sudden changes. Always check the webiste of the training provider for the correct dates and times. > Back to English website

> Läs om SSTBs ackrediterade kurshållare