Examinering Specialist, Model-Based Tester

Nedanstående beskriver i korthet vad en kurs för Model-BasedTester är och vad du som kandidat bör tänka på inför en tenta på ISTQB Model-Based Tester arrangerad och/eller genomförd av SSTB.

Förberedelser

För att delta i en tenta för Model-Based Tester måste du ha certifikat på Foundation Level Core (eller certifikat från en organisation som samarbetar med ISTQB, t.ex. ISEB)

Som förberedelse för en tenta kan du anmäla dig till en ISTQB-kurs för Model- Based Tester. Kursen är på minst 2 dagar men kan vara uppdelad i olika avsnitt. Se till att du väljer en kurs som är ackkrediterad av ISTQB.
För närvarande finns det ingen ackrediterad kurshållare för Model-Based Tester
(Se Examineringskalendern för tillfällen)

Som förberedels kan du studera Syllabus, där finns också rekommendationer på litteraur. Det finns ut en bok som täcker Syllabus och kan vara till hjälp som förberedelse för en tenta. Se här

Tentans innehåll

  • 40 frågor
  • Frågorna är av typ Multiple Choice
  • Kognitiv nivå K1 - K3
  • Varje fråga är värd 1 poäng
  • Inga minuspoäng för felaktigt svar
  • Totalt 40 poäng
  • 26 poäng eller mer för att bli godkänd

Vem kan tenta?

Vem som helst som innehar certifikat på Foundation Level kan tenta (certifikatet ska visas upp för tentavakten), men SSTB rekommenderar en viss baskunskap. Se avsnittet om förberedelser ovan.

Tentatid

För närvarande finns det ingen tenta på svenska
Engelsk tenta: 1:15 (har du engelska som modersmål är tiden 1:00 tim)