Examinering Foundation Level Core, CTFL

Nedanstående beskriver i korthet vad en kurs på Foundation Level Grund är och vad du som kandidat bör tänka på inför en examinering på ISTQB Foundation Level Grund arrangerad och/eller av SSTB.

Förberedelser

Det krävs inga formella kunskaper för att göra en examinering på Foundation Level Core,CTFL. SSTB rekommenderar dock att du har en grundläggande kännedom om programvarusystem.

Som förberedelse för en examinering kan du anmäla dig till en ISTQB-kurs på Foundation Level Core, CTFL. Kursen är på minst 3 dagar men kan också vara uppdelad i olika avsnitt. Se till att du väljer en kurs från en kurshållare som är ackrediterad av ISTQB. (Se Examineringskalendern för tillfällen och Ackrediterade kurshållare för de kurshållare som är ackrediterade av SSTB.)

Om du känner att du behärskar innehållet i kursen ändå eller av andra skäl inte vill gå kurs kan du välja att examinera dig utan kurs. examineringen bygger på kursplanen, men tänk på att kursplanen är en grund för utbildningsanordnare att skapa sina kurser från. Examensfrågorna baseras på kursplanens inlärningsmål och texten i kursplanen förutsätter att man har kunskap kring detta sedan tidigare.

Beroende på din erfarenhet av testning kan det räcka att läsa kursplanen för att klara examineringen. Annars rekommenderas att läsa en bok (se under Dokument för rekommenderade böcker) eller att gå en kurs via en ackrediterad kurhållare.

Examineringens innehåll

  • 40 frågor
  • Frågorna är av typ Multiple Choice
    (1 av 4, eller 2 av 5)
  • Kognitiv nivå K1-K3
  • Varje fråga är värd 1 poäng
  • Inga minuspoäng för felaktigt svar
  • Totalt 40 poäng
  • 26 poäng eller mer för att bli godkänd

Vem kan tenta?

Vem som helst kan tenta, men SSTB rekommenderar en viss baskunskap. Se avsnittet om förberedelser ovan.

Tentatid

Svensk tenta: 1:00 tim (har du inte svenska som modersmål och inte behärskar svenska är tiden 1:15)
Engelsk tenta: 1:15 tim (har du engelska som modersmål är tiden 1:00 tim)

Certifikatets giltighetstid

Eftersom ett FL-certifikat är livslångt så behöver man inte examinera sig igen. Alla certifikat för CTFL är likvärdiga oavsett år eller version