Examinering

Nedanstående gäller för examinering  på plats arrangerad av SSTB
För Online-examinering se här

Olika sätt att anmäla sig

Du kan anmäla dig på följande sätt

  1. Genom att anmäla dig till en kurs hos SSTBs ackrediterade kurshållare och samtidigt anmäla dig för examinerg.
  2. Genom att enbart delta i examineringen efter en utannonserad kurs. När du anmäler dig tala då om att det gäller enbart examinering och inte kurs. 
  3. Delta i en öppen examinering arrangerad av SSTB. (Se Öppna SSTB-tentor)
  4. Ditt företag eller annan administratör har arrangerat kurs och/eller examinering och ni sköter anmälan på ett gemensamt sätt.

Hjälpmedel vid examineringen

Du får ha följande med dig till examineringen

  • Du får använda en allmän ordlista (lexikon) med översättning från det språk som tentamen hålls på till det språk du väljer. Du måste själv ta med dig ordlistan.
  • Lista på engelsk-svenska testermer att användas vid examinering med engelskt material. Finns på SSTBs hemsida under Dokument och kan laddas ner och användas. Listan innehåller enbart termer. Den. måste laddas ner av dig själv, tentavakten har inga listor

För ovanstående gäller att de inte får innehålla några anteckningar eller annat utöver originalet. Detta kommer att kontrolleras av tentavakten som, om det upptäcks, kan behålla dokumentet under tentan.
Inga andra hjälpmedel är tillåtna.

Start av examinering

Klockslaget för start av examineringen har du fått vid anmälan eller på annat sätt. Detta är klockslaget då den startar. Har du lexikon eller lista på testtermer med dig ska dessa kontrolleras av tentavakten innan tentan. Detta betyder att du ska vara på plats senast 15 minuter före utsatt tid.