Examinering Foundation Level, Agile Tester

Nedanstående beskriver i korthet vad en kurs för Agile Tester är och vad du som kandidat bör tänka på inför en tenta på ISTQB Agile Tester arrangerad och/eller genomförd av SSTB.

Förberedelser

För att delta i en examineringför Agile Tester måste du ha certifikat på Foundation Level Core (eller certifikat från en organisation som samarbetar med ISTQB, t.ex. ISEB)

Som förberedelse för en tenta kan du anmäla dig till en ISTQB-kurs för Agile Tester. Kursen är på minst 2 dagar men kan vara uppdelad i olika avsnitt. Se till att du väljer en kurs som är ackkrediterad av ISTQB. (Se Examineringskalendern för tillfällen och Ackrediterade kurshållare för de kurshållare som är ackrediterade av SSTB.)

Om du känner att du behärskar innehållet i kursen eller av andra skäl inte vill gå kurs kan du välja att tentera utan kurs.

Tentans innehåll

 • 40 frågor
 • Frågorna är av typ Multiple Choice.
  - Välj 1 av 4 alternativ
  - Välj 2 av 5 alternativ
 • Kognitiv nivå K1 - K3
 • Varje fråga är värd 1 poäng
 • Inga minuspoäng för felaktigt svar
 • Totalt 40 poäng
 • 26 poäng eller mer för att bli godkänd

Vem kan tenta?

Vem som helst som innehar certifikat på Foundation Level kan tenta (certifikatet ska visas upp för tentavakten), men SSTB rekommenderar en viss baskunskap. Se avsnittet om förberedelser ovan.

Tentatid

Svensk tenta: 1:00  (har du inte svenska som modersmål och inte behärskar svenska är tiden 1:15)
Engelsk tenta: 1:00 (har du inte engelska som modersmål är tiden 1:15 tim)