Examinering Advanced level

Nedanstående beskriver vad du, som kandidat, bör tänka på inför en examinering på ISTQB Advanced Level som genomförs av SSTB.

Moduler

 • Test Manager, TM, Engelska, Svenska
 • Test Analyst, TA, Engelska
 • Technical Test Analyst, TTA, Engelska
 • Test Automation Engineer TAE, Engelska

Vid varje examineringstillfälle ges möjlighet att tentera på samtliga moduler. Modulen anger du vid anmälan.

För detaljerad information om kursmodulernas innehåll se Dokument.


Examineringens innehåll

 • Test Manager 65 frågor
 • Test Analyst 2012 60 frågor
  Test Analyst 2019 40 frågor
 • Technical Test Analyst 45 frågor
  Test Automation Engineer 40 frågor
 • Frågorna är av typ Multiple Choice
  - Välj 1 av 4 alternativ
  - Välj 2 av 5 alternativ
 • Vissa frågor bygger på ett scenario

Poäng

 • Varje fråga kan ha 1, 2 eller 3poäng
  - K2 fråga. 1 poäng
  - K3-fråga. 1, 2 eller 3 poäng
  - K4-fråga. 2 eller 3 poäng
 • Antalet poäng för K3/K4 beror på svårighetsgraden
 • Inga minuspoäng för felaktigt svar

Tentatid

Test Manager
Svensk tenta: 3:00  (har du inte svenska som modersmål och inte behärskar svenska är tiden 3:45)
Engelsk tenta: 3:00 (har du inte engelska som modersmål är tiden 3:45)

Test Analyst
TA 2012 (avslutas 2021-02-04)
Engelsk tenta: 3:00 (har du inte engelska som modersmål är tiden 3:45)
TA 2019
Engelsk tenta: 2:00 (har du inte engelska som modersmål är tiden 2:30)

Test Automation Engineer
Engelsk tenta: 1:30 (har du inte engelska som modersmål är tiden 1:53)


Förutsättningar för att delta i en AL-examinering

För att deltaga i en examinering för ISTQB AL måste du ha ett certifikat på ISTQB Foundation Level Core. Även motsvarande ISEB-certifikat är godkänt.Certifikatet ska visas upp för tentavakten innan examineringen startar.
 

> Anmälan och betalning - hur går det till?