Kursplaner och ordlista

Kursplaner (Syllabus)

Som grund för ackreditering och vägledning finns det en kursplan som beskiver vad som ska täckas i kursen tillsammans med riktlinjer om hur mycket tid som ska avsättas till respektive avsnitt i kursen.

Foundation Level

Foundation Level Core 2011

Foundation Level Core 2018

Foundation Level, Agile Tester

Foundation Level, Model-Based Tester


Advanced Level

Advanced Level, Core

Advanced Level, Security Tester

Advanced Level, Test Automation Engineer


Expert Level


Förbättringar

SSTB tar gärna emot rättelse och kommentarer till kursplan och ordlista. Använd helst nedanstående granskningsprotokoll (ett Exceldokument) enligt följande metod.

  1. Ladda ned ovanstående SSTB-dokument.
  2. Ladda ned Granskningsprotokoll här (Excelark).
  3. Ändra namn på exceldokumentet så att ditt namn ingår i dokumentnamnet.
  4. Läs genom kursplanen och ordlistan samt, för varje hittat fel, förbättring eller liknande, fyll i en rad i exceldokumentet.
  5. När du är klar, skicka in exceldokumentet med e-post till sstb

Ordlista (Glossary)

Ordlista (Glossary)

 English glossary               2018-10-02
Engelsk-svensk ordlista    2018-11-01
Svensk ordlista                 2018-11-01


Lista på testtermer
(att användas vid SSTB-tenta)

Lista på testtermer       2018-11-01

Utskrift av detta dokument får tas med till examineringen. Inga förändringar eller anteckningar får göras i dokumentet.