Ackrediterade kurshållare

Nedan listas de kurshållare som har ackrediterats av SSTB. Notera att även om kursen har engelskt material och terminologi är den godkänd att genomföras med svensktalande lärare.

 

Vid frågor gällande ackreditering, vänligen maila oss via kontakt@sstb.se

Foundation level Core

Material och terminologi på svenska:

Material och terminologi på engelska:

Licensierat material
Licensierat material
Licensierat material
Licensierat material
Licensierat material
Licensierat material

Även e-learning

Advanced level

Material och terminologi på engelska

Test Manager

Test Analyst

Technical Test Analyst

Licensierat material

Material och terminologi på engelska

Test Analyst

Foundation Level Agile tester

Material och terminologi på engelska
Material och terminologi på svenska och engelska
Material och terminologi på engelska
Material och termonologi på svenska
Material och termonologi på engelska