Av SSTB ackrediterade kurshållare

Nedan listas de ISTQB-kurshållare som har ackrediterats av SSTB. Notera att även om kursen har engelskt kursmaterial och terminologi är den godkänd att genomföras med svensktalande lärare.
För fullständig förteckning av ISTQB:s ackrediterade kurshållare se här

Vid frågor gällande ackreditering, maila oss via info@sstb.se
SE: Kursen har svenskt material
EN: Kursen har engelskt material

Below are the ISTQB accredited training providers accredited by SSTB. Although the course material is listed as English almost all trainings are conducted i Swedish.
For a complete list of all training providers accredited by ISTQB see here
If you have questions about accreditadion, send a mail to info@sstb.se
SV: The course material is in Swedish
EN: The course material is in English

 

Foundation Specialist Advanced
CTFL CTFL-AT CT-TAE CT-AuT CTAL-TM CTAL-TA
Alten EN EN EN
BusinessNow PS EN
C.A.G. EN EN
Consid AB EN
Inceptive SE
Infotiv AB SE
Improve EN EN
Konsultbolag1/AFRY SE
Lemontree EN
ViKanVisa EN
Sigma EN
System Verification EN EN