Anmälan ISTQB-examinering online Foundation, Specialist

Application for ISTQB online exam, Foundation, Specialist

Online-examinering anordnad av SSTB - Online exam organized by SSTB

This form is used for application in both Swedish and English.

Nedanstående formulär används för anmälan till följande ISTQB online-examineringar arrangerade och genomförda av SSTB
- Foundation Level, Core (CTFL)

  Följande kräver också certifikat på Foundation Level, Core (CTFL)
- Agile Tester Svenska
- Model-Based Tester
- Usability Testing
- Performance Tester
- Automotive Software Tester
- Test Automation Engineer

För förutsättningar, regler och övrig info, se här.                                                    For prerequisities, rules an other info, see here
(Läs igenom detta innan du anmäler dig.)                                                              (Read before you apply.)
För SCR (ISTQB Successful Candidate register) se här                                        For SCR (ISTQB Successful Candidate Register) see here

OBS. Dessa tentor är öppna och inte kopplade till kurser. För andra öppna examineringar eller examineringar kopplade till kurser se Kalender
Läs mer om Registrering, anmälan, betalning - hur går det till?

ANMÄLAN / APPLICATION

Anmälan till SSTB-examineringar online.
Foundation, Specialist


Avgiften för Foundation Level, Agile Tester och Specialist är 2800:- plus moms (Totalt 3500:-). Rabatt kan ges för studerande, kontakta SSTB.
Betalning görs med kreditkort, internetbank eller faktura (Payson checkout) i förväg.
Betalar du med kreditkort var beredd på verifiera med Verified by Visa eller Master Card Secure Code, alternativ Bank-ID eller bank-dosa
Här kan du se våra försäljningsvillkor
För valt datum kommer SSTB att sätta klockslag. I kallelsemailet från SSTB är klockslaget angivet
Sista anmälningsdatum är 7 dagar före examineringen

Ombokning och avbokning:

Två veckor eller tidigare före examineringen
      - Ombokning möjlig (dock max två tillfällen)
      - Avbokning kan göras och hela anmälningskostnaden återbetalas
Upp till två veckor före examineringen
      - Ombokning inte möjlig
      - Avbokning kan göras och anmälningsavgift minus 600 kr återbetalas

The fee is 2800:- plus moms (VAT) (Total 3500:-).for Foundation Level

You have to pay in advance with credit card, internet bank or invoice (Payson checkout). 

SSTB will set the time for the exam on choosen date. The exact time is in the welcome mail.
The last application date is 7 days before exam.

 • I have read Rules for ISTQB/SSTB online examinations
 • Vanligtvis 09:00 eller 11:00 men annan tid kan förekomma. SSTB återkommer med exakt klockslag.
  Time for examination.
  Usually 09:00 or 11:00 but other times may occur. SSTB returns with the exact time.
 • Examensspråket och mitt modersmål eller första språk är inte samma
  (Du är då berättigad till 25% extra tid)
  The exam language and my native language are not the same
  (You are then entitled to 25% extra time)
 • Uppge ditt certifikatnummer på ISTQB FL och bifoga en kopia av certifikatet
  If you apply for other than CTFL Foundation Level, please provide you certificate-ID on ISTQB-FL and a copy of your certificate
 • Certificate ID Foundation Level
 • (max 50 MB)
 • .
  .
 • Det är också det namn som kommer att stå på certifikatet.
  Your name. This will also be on your certificate
 • Den adress dit ditt resultat kommer att postas
  The postal address to which your result will be posted
 • .
 • Kontrollera att den är rätt
  Please double-check
 • ISTQB successful cadidate register
  Jag medger personligen att mitt eventuella certifikatnummer visas i registret. Jag är också medveten om villkoren för detta (se ovan)
  By signing Yes I personally agree that my cerfificate data will be shown in SCR (see above for the conditions)
 • Betalning sker med kreditkort, internetbank eller faktura.
  You will now proceed to payment. This will be made by credit card, internet bank or invoice.