Anmälan ISTQB-examinering online, Advanced Level, CTAL

Application for ISTQB online exam, Advanced Level, CTAL

Online-examinering anordnad av SSTB - Online exam organized by SSTB

This form is used for application in both Swedish and English.

Nedanstående formulär används för anmälan till följande ISTQB online-examineringar arrangerade och genomförda av SSTB
- Advanced Level, Test Manager, CTAL-TM
- Advanced Level, Test Analyst, CTAL-TA 3.1
- Advanced Level, Technical Test Analyst, CTAL-TTA 4.0

För förutsättningar, regler och övrig info, se här.                                                    For prerequisities, rules an other info, see here
Läs igenom detta innan du anmäler dig.                                                                Read it before you apply.
För SCR (ISTQB Successful Candidate register) se här                                       For SCR (ISTQB Successful Candidate Register) see here

OBS. Dessa tentor är öppna och inte kopplade till kurser. För andra öppna examineringar eller examineringar kopplade till kurser se Kalender
Läs mer om Registrering, anmälan, betalning - hur går det till?

ANMÄLAN / APPLICATION

Anmälan till SSTB-examineringar online
Advanced Level


Avgiften för Foundation Level är 3200:- plus moms (Totalt 4000:-).
Betalning görs med kreditkort, internetbank eller faktura (Payson checkout) i samband med nedanstående anmälan.
Betalar du med kreditkort var beredd på verifiera med Verified by Visa eller Master Card Secure Code, alternativ Bank-ID eller bank-dosa
Här kan du se våra försäljningsvillkor
För valt datum kommer SSTB att sätta klockslag. I kallelsemailet från SSTB är klockslaget angivet
Sista anmälningsdatum är 7 dagar före examineringen
Kom också ihåg att läsa reglerna för ISTQB/SSTB-onlineexamineringar

Ombokning och avbokning:

Två veckor eller tidigare före examineringen
      - Ombokning möjlig (dock max två tillfällen)
      - Avbokning kan göras och hela anmälningskostnaden återbetalas
Upp till två veckor före examineringen
      - Ombokning inte möjlig
      - Avbokning kan göras och anmälningsavgift minus 600 kr återbetalas

The fee is 3200:- plus moms (VAT) (Total 4000:-).for Foundation Level

You have to pay in connection with the applicatoion below by using credit card, internet bank or invoice (Payson checkout). 

SSTB will set the start time for the exam on choosen date. The exact time is in the welcome mail.
The last application date is 7 days before exam.
Please remember the rules for ISTQB/SSTB online exams.

 • I have read 'Rules for ISTQB/SSTB online examinations'
 • Examensspråket och mitt modersmål eller första språk är inte samma
  (Du är då berättigad till 25% extra tid)
  The exam language and my native language are not the same
  (You are then entitled to 25% extra time)
 • Certificate ID Foundation Level
 • (max 50 MB)
 • .
  .
 • Det är också det namn som kommer att stå på certifikatet.
  Your name. This will also be on your certificate
 • Den adress dit ditt resultat kommer att postas
  The address to which your result will be posted
 • .
 • Kontrollera att den är rätt
  Please double-check
 • ISTQB successful cadidate register
  Jag medger personligen att mitt eventuella certifikatnummer visas i registret. Jag är också medveten om villkoren för detta (se ovan)
  By signing Yes I personally agree that my cerfificate data will be shown in SCR (see above for the conditions)
 • Betalning sker med kreditkort, internetbank eller faktura.
  You will now proceed to payment. This will be made by credit card, internet bank or invoice.