Anmälan ISTQB-examinering online

Application for ISTQB online exam

Online-examinering anordnad av SSTB - Online exam organized by SSTB

This form is used for application in both Swedish and English.

Nedanstående formulär används för anmälan till följande ISTQB online-examineringar arrangerade och genomförda av SSTB
- Foundation Level, Core (CTFL)
- Agile Tester Svenska, Engelska. Kräver certifikat på Foundation Level, Core
- Model-Based Tester, Engelska. Kräver certifikat på Foundation Level, Core
- Usability Testing, Engelska. Kräver certifikat på Foundation Level, Core

För förutsättningar, regler och övrig info, se här.                  For prerequisities, rules an other info, see here
Läs igenom detta innan du anmäler dig.                              Read it before you apply.
Sista anmälningsdatum är 1 vecka före examineringen       Last application date is 1 week before exam

OBS. Dessa tentor är öppna och inte kopplade till kurser. För andra öppna examineringar eller examineringar kopplade till kurser se Kalender
Läs mer om Registrering, anmälan, betalning - hur går det till?

ANMÄLAN / APPLICATION

Anmälan till SSTB-examineringar online

Avgiften är 3000:- plus moms (Totalt 3750:-). Rabatt kan ges för studerande, kontakta SSTB.
Betalning görs med kreditkort, internetbank eller faktura (Payson checkout) i förväg.
Betalar du med kreditkort var beredd på verifiera med Verified by Visa eller Master Card Secure Code, alternativ Bank-ID eller bank-dosa
Här kan du se våra försäljningsvillkor
För villkor vad som gäller SCR (ISTQB Successful Candidate register) se här
För valt datum sker examineringen 10:00 eller 12:00. I kallelsemailet från SSTB är klockslaget angivet

Ombokning och avbokning:

Två veckor eller tidigare före tentan
      - Ombokning möjlig (dock max två tillfällen)
      - Avbokning kan göras och hela anmälningskostnaden återbetalas
Upp till två veckor före tentan
      - Ombokning inte möjlig
      - Avbokning kan göras och anmälningsavgift minus 600 kr återbetalas

The fee is 3000:- plus moms (VAT) (Total 3750:-).
You have to pay in advance with credit card, internet bank or invoice (Payson checkout). 
For conditions regarding SCR (ISTQB Successful Candidate Register) se
here
The exam will take place 10:00 or 12:00 for chosen date. The exact time is in the welcome mail.
 

 • Examensspråket och mitt modersmål eller första språk är inte samma
  (Du är då berättigad till 25% extra tid)
  The exam language and my native language are not the same
  (You are then entitled to 25% extra time)
 • Vanligtvis 10:00 eller 12:00. SSTB återkommer med exakt klockslag.
  Time for examination.
  Usually 10:00 or 12:00. SSTB returns with the exact time.
 • Uppge ditt certifikatnummer på ISTQB FL och bifoga en kopia av certifikatet
  If you apply for Agile Tester, Model-Based Tester or Usability Testing, please provide you certificate-ID on ISTQB-FL and a copy of your certificate
 • Certificate ID ISTQB FL
 • (max 50 MB)
 • .
  .
 • Det är också det namn som kommer att stå på certifikatet.
  Your name. This will also be on your certificate
 • The postal address where the result will be sent
 • .
 • Kontrollera att den är rätt
  Please double-check
 • ISTQB successful cadidate register
  Jag medger att mitt eventuella certifikatnummer visas i registret. Jag är också medveten om villkoren för detta (se ovan)
  By signing Yes I agree that my cerfificate data will be shown in SCR (see above for the conditions)
 • Betalning sker med kreditkort, internetbank eller faktura.
  You will now proceed to payment. This will be made by credit card, internet bank or invoice.