Anmälan ISTQB-examinering online

Application for ISTQB online exam

Online-examinering anordnad av SSTB - Online exam organized by SSTB

This form is used for application in both Swedish and English.

Nedanstående formulär används för anmälan till följande ISTQB online-examineringar arrangerade och genomförda av SSTB
- Foundation Level, Core (CTFL)
- Agile Tester Svenska, Engelska. Kräver certifikat på Foundation Level, Core
- Model-Based Tester, Engelska. Kräver certifikat på Foundation Level, Core
- Usability Testing, Engelska. Kräver certifikat på Foundation Level, Core
- Advanced Level - Test Automation Engineer, Engelska. Kräver certifikat på Foundation Level, Core

För förutsättningar, regler och övrig info, se här.                  For prerequisities, rules an other info, see here
Läs igenom detta innan du anmäler dig.                              Read it before you apply.
Sista anmälningsdatum är 1 vecka före examineringen       Last application date is 1 week before exam

OBS. Dessa tentor är öppna och inte kopplade till kurser. För andra öppna examineringar eller examineringar kopplade till kurser se Kalender
Läs mer om Registrering, anmälan, betalning - hur går det till?

ANMÄLAN / APPLICATION

Anmälan till SSTB-examineringar online

Avgiften för Foundation Level är 3000:- plus moms (Totalt 3750:-). Rabatt kan ges för studerande, kontakta SSTB.
Avgiften för Test Automation Engineer är 3500:- plus moms (Totalt 4375:-). 
Betalning görs med kreditkort, internetbank eller faktura (Payson checkout) i förväg.
Betalar du med kreditkort var beredd på verifiera med Verified by Visa eller Master Card Secure Code, alternativ Bank-ID eller bank-dosa
Här kan du se våra försäljningsvillkor
För villkor vad som gäller SCR (ISTQB Successful Candidate register) se här
För valt datum kommer SSTB att sätta klockslag. I kallelsemailet från SSTB är klockslaget angivet
Sista anmälningsdatum är 7 dagar före examineringen

Ombokning och avbokning:

Två veckor eller tidigare före tentan
      - Ombokning möjlig (dock max två tillfällen)
      - Avbokning kan göras och hela anmälningskostnaden återbetalas
Upp till två veckor före tentan
      - Ombokning inte möjlig
      - Avbokning kan göras och anmälningsavgift minus 600 kr återbetalas

The fee is 3000:- plus moms (VAT) (Total 3750:-).for Foundation Level
The fee is 3500:- plus moms (VAT) (Total 4375:-).for Test Automation Engineer
You have to pay in advance with credit card, internet bank or invoice (Payson checkout). 
For conditions regarding SCR (ISTQB Successful Candidate Register) se
here
SSTB will set the time for the exam on choosen date. The exact time is in the welcome mail.
The last application date is 7 days before exam.

 • Examensspråket och mitt modersmål eller första språk är inte samma
  (Du är då berättigad till 25% extra tid)
  The exam language and my native language are not the same
  (You are then entitled to 25% extra time)
 • Vanligtvis 10:00 eller 12:00 men annan tid kan förekomma. SSTB återkommer med exakt klockslag.
  Time for examination.
  Usually 10:00 or 12:00 but other times may occur. SSTB returns with the exact time.
 • Uppge ditt certifikatnummer på ISTQB FL och bifoga en kopia av certifikatet
  If you apply for Agile Tester, Model-Based Tester or Usability Testing, please provide you certificate-ID on ISTQB-FL and a copy of your certificate
 • Certificate ID ISTQB FL
 • (max 50 MB)
 • .
  .
 • Det är också det namn som kommer att stå på certifikatet.
  Your name. This will also be on your certificate
 • The postal address where the result will be sent
 • .
 • Kontrollera att den är rätt
  Please double-check
 • ISTQB successful cadidate register
  Jag medger att mitt eventuella certifikatnummer visas i registret. Jag är också medveten om villkoren för detta (se ovan)
  By signing Yes I agree that my cerfificate data will be shown in SCR (see above for the conditions)
 • Betalning sker med kreditkort, internetbank eller faktura.
  You will now proceed to payment. This will be made by credit card, internet bank or invoice.