Anmälan ISTQB-examinering. Advanced Level

Application for ISTQB exam. Advanced Level

Examen anordnad av SSTB - Exam organized by SSTB

Note: This form is used for application in both Swedish and English.

Nedanstående formulär används för anmälan till tentaman ISTQB Advanced Level arrangerad och genomförd av SSTB.
- Test Manager, CTAL-TM
- Test Analyst, CTAL-TA
- Technical Test Analyst, CTAL-TTA
- Test Automation Engineer, CTAL-TAE
SSTB Öppna tentor ges idag i Kista, Lund och Göteborg. Anmälan görs nedan.
SSTB förbehåller sig rätten att ställa in tentamen vid för få deltagare. Återbetalning sker då av redan inbetald avgift.
Är ni en grupp som vill anmäla fler samtidigt, ta gärna kontakt med SSTB, info@sstb.se


SSTB open exams are today given in Kista and Göteborg. Application can be done below.

ANMÄLAN / APPLICATION

Anmälan till öppna SSTB-tentor i Stockholm / Kista, Göteborg / Lilla Bommen, Lund

Observera att för examen på Advanced Level krävs att man tidigare är certifierad på Foundation Level, CTFL.
Certifikat skall uppvisas för tentavakten.

Please notice that certificate on Foundation Level, CTFL, is required for exam on Advanced Level. Certificate must be presented to the proctor

Avgiften är 3000:- plus moms (Totalt 3750:-).
Var beredd att betala med kreditkort, via internetbank eller mot faktura  innan du påbörjar anmälan
Betalar du med kreditkort var beredd på verifiera med Verified by Visa eller Master Card Secure Code, alternativt Bank-ID eller bank-dosa
Be prepared to pay with credit card, through internet bank or by invoice before you start the application
If you pay by credit card be also prepared to verify by Verified by Visa or Master Card Security Code.

*) Sker avbokning två veckor eller mer före tentan betalas hela avgiften tillbaka. Sker avbokning mindre än två veckor före tentan återbetalas avgiften minus 600:-. Sker ombokning mer än två veckor före tentan kan det göras utan kostnad. Ombokning senare än två veckor före tentan kan inte göras, endast avbokning.
Här kan du se våra försäljningsvillkor

This form is used for application to ISTQB Advanced Level Exam organized by SSTB.
SSTB reserves the right to cancel an exam in case of too few applicants.The fee will in that case be repaid.
Please observe that Foundation Level certificate is required to participate in exam. Proof must be showed to the proctor
SSTB open exams are today given in Kista and Göteborg and applications can be done below.
The fee is 3000:- plus moms (VAT) (Total 3750:-)
It is only possible to pay in advance with credit card, internet bank or invoice (Payson checkout). The invigilator has no possibilities to receive payment


*) If you cancel your application two weeks or more before the exam, the whole fee will be repaid. If you cancel two weeks or less before the exam the fee will be repaid except 600:-. Re-scheduling your application two weeks or more before the exam can be done without any cost. You cannot re-schedule less than two weeks before the exam, only cancel.

  • I am aware of the rules for cancellation and re-booking as *) above
  • Betalning sker med kreditkort, internetbank eller faktura.
    You will now proceed to payment. This will be made by credit card, internet bank or invoice.