KLassrumstenta i Stockholm 2022-10-27 och Göteborg 2022-11-02

SSTB anordnar klassrumstenta i Stockholm Kista 2022-10-27 och i Göteborg 2022-11-02.
Anmälan görs här
Anmälan görs senast två veckor före tentan

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter